Vďaka podpore s fondov EÚ a štátneho rozpočtu realizujeme projekt

Priemyselný výskum a systémy manažérstva kvality BOOS – Biologické substancie

 

VÝROBNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI

Vedecko – výskumný ústav BOOS - Biologické substancie bol založený v roku 1991. Zaoberá sa výskumom bielkovín, saponínov, nukleotidov, molekulárnej genetiky, vývojom a výrobou očkovacích látok, vakcín, liečiv, enzýmov, prírodných farbív aróm a podobných substancií.

Na svoj výskumný program firma získava potrebné financie predajom produktov vyrobených na základe výskumu a vývoja uskutočneného v ústave.